Deichmann – oferta

19 lutego 2024

Klasyka spotyka nowoczesność w Deichmann! Białe sneakersy to manifest świeżości i luzu, element każdej szafy kapsułkowej. Nie może ich u Ciebie zabraknąć.

19 lutego 2024

NOWOŚĆ ZIAJA KOKOS POMARAŃCZA

nawilżająco-odżywcza pielęgnacja fresh

Produkty oparte na aktywności owocowego hydrolatu z kwiatów pomarańczy, organicznego oleju kokosowego i botanicznego masła shea.

PROMOCJA DLA KLUBOWICZÓW ZIAJA

Przy zakupie 3 dowolnych produktów z serii Kokos-pomarańcza – TONIK pomarańczowy w prezencie!

*promocja do wyczerpania zapasów, wyłącznie dla Klubowiczów Ziaja

*nie dotyczy zakupu produktu będącego prezentem

19 lutego 2024

Spraw wyjątkowy prezent w postaci stylowej biżuterii.
Skorzystaj z -15% rabatu podczas zakupów w butiku SWISS lub na swiss.com.pl

19 lutego 2024

Wielkie Święto Braffitingu w salonach Esotiq! Dobierz swój idealny rozmiar pod okiem certyfikowanych braffiterek. Skorzystaj z rabatu -30% przy zakupie min. 2 sztuk!

14 lutego 2024

Dodatkowe 10% na produkty z wyprzedaży w sklepie New Balance. Rabat przy zakupie 2 produktów. Akcja w dniach 14-17 lutego. Szczegóły w salonie. Zapraszamy!

13 lutego 2024

HAPPY DAYS w WITTCHEN! Dodatkowy rabat 20% przy zakupie min. 2 produktów.

Promocja nie dotyczy walizek, toreb do pakowania, opakowań, katalogów, akcesoriów do pielęgnacji i podróżnych.

Oferta obowiązuje w dniach 13-15.02.

Szczegóły w salonie.

www.wittchen.com

12 lutego 2024

Eksploruj bogactwo stylów! Od płaskich sportowych butów, po eleganckie modele na obcasie. Moda ma wiele odcieni, a buty są wyrazem Twojej indywidualności. W Deichmann każdy znajdzie coś dla siebie.

12 lutego 2024

Walentynki w duecie.

Wybierz zestaw w supercenie.

Szczegóły w salonie Orange na terenie Centrum Handlowego.

Zapraszamy

9 lutego 2024

Sezon SS24 marka odzieżowa House będąca częścią LPP rozpoczyna w niestandardowy sposób – łącząc siły z brandem Logitech G. Efektem tej współpracy jest wyjątkowa sesja zdjęciowa osadzona w digitalowym kontekście, wzbogacona o materiały video oraz szereg aktywacji w mediach społecznościowych.

Inspiracją tej współpracy jest przenikanie się dwóch światów – wirtualnego i realnego. Gaming coraz mocniej wnika do stylu życia młodych ludzi, którzy dzielą te same zainteresowania i wartości. Jednocześnie są to przecież te same osoby, które obserwują branżę fashion, śledzą trendy i adaptują je według własnej wizji, tworząc swoje unikalne style. I właśnie na to obie marki wskazują poprzez połączenie sił.

Wspólna kampania marek ma pokazać młodych ludzi jako osoby pełne pasji, które dobrze się czują w swoim towarzystwie, pragną się wyróżnić z tłumu jako grupa, a nie tylko indywidualność. Pomysł zestawienia tych dwóch światów to również ciekawy sposób na dialog z odbiorcami, których wbrew pozorom więcej łączy niż dzieli.

Efekty współpracy można obejrzeć pod linkiem: https://www.housebrand.com/pl/pl/house-x-logitech

Video synchronizujące oba światy: https://www.youtube.com/watch?v=3aItBuMSvMo

Zaprezentowane stylizacje dostępne są na housebrand.com, a słuchawki – na www.logitechg.com.

9 lutego 2024

REGULAMIN KONKURSU

WIĘCEJ RADOŚCI Z WALENTYNKOWYCH SŁODKOŚCI

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „WIĘCEJ RADOŚCI Z
WALENTYNKOWYCH SŁODKOŚCI”, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Celem konkursu jest wspieranie promocji marki Kompleksu handlowo-rozrywkowego
Galeria Mazovia.
3. Organizatorem konkursu jest Inter Media Group, ul. Rypińska 32, 87-510 Skrwilno NIP
8881608957, („Organizator”).
4. Konkurs będzie przeprowadzany na terenie Galerii Mazovia
5. Konkurs będzie przeprowadzany w terminie 10 lutego 2024 roku.
6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, , ani żadną inną grą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. z 2018, Nr 201, poz.165 ze zm.).

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki
uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie („Uczestnik”).
2. Uczestnikiem Konkursu musi być osoba pełnoletnia, lub niepełnoletnia będąca
podczas rejestracji pod opieką osoby dorosłej.
3. Uczestnik konkursu może wziąć udział w konkursie wielokrotnie jednak nie więcej niż
3 razy i pod warunkiem posiadania każdorazowo w momencie rejestracji, paragonów
o wartości wskazanej w regulaminie.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a. wykonanie zadania konkursowego opisanego dalej;
b. posiadanie w momencie rejestracji paragonu lub maksymalnie dwóch
paragonów na minmalną kwotę 200 zł z dnia 10.02.2024 zrealizowanych w
sklepach Galerii Mazovia. Llistę sklepów biorących udział w konkursie określa
obecny stan działających podmiotów handlowych na terenie Galerii w okresie
trwana konkursu. Aktualny stan można sprawdzić na stronie www Galerii.
c. wyrażenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby Konkursu
d. podanie danych osobowych podczas rejestracji; podanie danych jest
dobrowolne lecz wymagane do wzięcia udziału w konkursie
e. wyrażenia zgody na upublicznienie wizerunku na czas nieokreślony w mediach
społecznościowych i innych nośnikach uznanych przez Organizatora Konkursu
i Galerię Mazovia w celu promocji Galerii Mazovia.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub osoby świadczące usługi dla:
Kompleksu handlowo rozrywkowego Mazovia i innych spółek grupy Mazovia, punktów
handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz
pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego Galerii, w tym także osoby
najbliższe osób wskazanych w punkcie powyżej, tj. małżonek, małżonka, konkubent,
konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica,
teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony. Osoby niepełnoletnie oraz
inne osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w
Konkursie wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na
uczestnictwo w Konkursie.

§3. NAGRODY

1. Organizator funduje następujące nagrody:
a. Nagroda główna:
– Karta podarunkowa o warttości 300 zł przyznawana co godzinę – ilość
nagród 7 szt.
b. Nagroda gwaranatowana:
– Dedykowany słoiczek z miodem – Ilość nagród 250 szt.
2. Zwycięzcy nagród odbiorą nagrody osobiście na terenie Galerii Mazovia, na stoisku
konkuroswym
3. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę utrwalenie materiału promocyjnego z momentów
przekazania nagród w celu dalszej promocji eventu, jak i samej Galerii Mazovia.
4. Warunkiem przyznania nagrody głównej jest obecność osobista podczas ogłoszenia
wyników co godzinę w Galerii Mazovia
5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek
ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na
osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
6. Warunki korzystania z kart podarunkowych określa wewnętrzny regulamin Galerii
Mazovia do wglądu na stronie Galerii
7. Godziny podane w regulaminie są orientacyjne, mogą ulec zmianie z przyczyn
niezależnych od Organizatora.

§4. ZADANIE I ZGŁOSZENIA KONKURSOWE

1. Zadaniem konkursowym jest:
a. Zrobienie w terminie 10 lutego 2024 (liczy się data paragonu) zakupów
stacjonarnych w Galerii Mazovia na łączną kwotę min. 200 zł (możliwość
łączenia dwóch paragonów)
b. Zarejestrowanie paragonu na stoisku promocyjnym, z jednoczesnym
udostępnieniem swoich danych: imienia i nazwiska, numeru telefonu a także
podpisu świadczącego o zapoznaniu się z regulaminem konkursu.
c. Wykonanie jak najlepszego wyniku w zadaniu konkursowym polegającym na
rzucaniu do tarczy walentynkowej. Osoba z najlepszym wynikiem z danej
godziny otrzyma kartę podarunkową o wartości 300 zł
d. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób uzyska taki sam wynik nastąpią między
nimi dogrywki do momentu wyłonienia zwycięzcy.

§6. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie na adres Organizatora listem poleconym w czasie trwania
Konkursu lub w terminie nie dłuższym niż 30 dni od jego zakończenia.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres uczestnika oraz
wskazanie podstaw reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres
Organizatora z dopiskiem nazwy Konkursu.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od ich
otrzymania.
4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a fakt złożenia bądź niezłożenia
reklamacji nie ma wpływu na prawo Uczestnika do niezależnego od postępowania
reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego oraz na
jego prawo korzystania ze wszystkich dostępnych środków ochrony prawnej.

§7. DANE OSOBOWE

1. 1.Udział w Konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych Uczestników w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101 poz. 926 z późniejszymi zmianami), w tym na publikację jego imienia i nazwiska
w przypadku wygranej w Konkursie a także fotografii lub filmu promocyjnego z
udziałem uczestników na stronie www, facebookowej oraz instagramie Galerii
Mazovia, jak również Partnerów medialnych, wizerunkowych, Najemców i Sponsorów
Galerii Mazovia w przypadku uczestnictwa w konkursie. Wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek konieczny udziału w Konkursie.
2. Administratorem danych osobowych będzie Organizator, który jednocześnie
przekazuje prawo do dysponowania materiałami promocyjnymi powstałymi podczas
eventu Galerii Mazovia.
3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania, a w przypadkach opisanych w stosownych przepisach także prawo
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych
osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wobec
przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, przy czym
wyrażenie sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych uniemożliwi przyznanie
oraz odbiór nagrody uczestnikowi.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w Biurze Dyrekcji w godzinach otwarcia biura
znajdującym się na terenie Centrum a także na stoisku konkursowy w trakcie trwania
konkursu
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9 lutego 2024

Walentynkowe szaleństwo w NEONAIL! 2+1 na lakiery hybrydowe, kolory, bazy, topy i inne. Kup dwa lakiery objęte promocją i dobierz trzeci za 1zł.  Szczegóły w punkcie sprzedaży NEONAIL.

7 lutego 2024

Walentynki to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Są świetną okazją do celebrowania uczuć i spędzania magicznych chwil w towarzystwie najbliższych sercu osób. Mamy dla Was niespodziankę! Już w najbliższą sobotę, 10 lutego w godzinach od 11:00 do 18:00 zapraszamy do Galerii Mazovia, po słodkie miody oraz wiele innych atrakcji.

Specjalnie dla klientów naszej galerii zaplanowaliśmy liczne okolicznościowe oferty i promocje, które sprawią, że zakupy będą jeszcze przyjemniejsze! Niezależnie od tego, czy szukacie prezentu dla swojej drugiej połówki, czy chcecie zrobić miłą niespodziankę swojej przyjaciółce – w ten weekend znajdziecie coś wspaniałego!

Oprócz promocji, mamy dla Was atrakcyjne upominki. Jak je zdobyć? Wystarczy zrobić zakupy 10 lutego w Galerii Mazovia, na kwotę minimum 200 zł. Tak! Możecie łączyć dwa paragony, aby osiągnąć tę kwotę. Następnie przyjdźcie do naszego walentynkowego stoiska przy fontannie. Tu będzie czekać na Was zabawa konkursowa, w której nagrodą są pyszne miody.

Uwaga! Co godzinę wśród uczestników do wygrania Karta Podarunkowa Mazovii o wartości 300 zł! Pamiętajcie, że ilość walentynkowych nagród jest ograniczona, dlatego liczy się kolejność zgłoszeń.

Regulamin akcji dostępny na stronie internetowej Galerii Mazovia: Galeria Mazovia » Regulamin „WIĘCEJ RADOŚCI Z WALENTYNKOWYCH SŁODKOŚCI”

5 lutego 2024
5 lutego 2024

Zanurz się w komforcie zamszowych butów z Deichmann. Miękkość i styl – dzięki nim poczujesz się wyjątkowo.

 

5 lutego 2024

Mamy 40% rabatu na akcesoria zimowe w CCC! Kup dowolną parę butów, również przecenioną i odbierz rabat na jeden wybrany produkt z kategorii akcesoria zimowe. Tak, aż 40% na wybrany szalik, czapkę lub rękawiczki. Oferta obowiązuje do 29.02.  Szczegóły promocji w regulaminie przy kasie i na ccc.eu

2 lutego 2024

Powiedz kocham razem ze SWISS!
Nie czekaj z prezentem do ostatniej chwili i skorzystaj z wyjątkowej promocji -20% na biżuterię.

Sprawdź ofertę w butikach SWISS lub na swiss.com.pl

1 lutego 2024

Walentynkowe stylizacje? Tylko z NEONAIL! Zrób zakupy za minimum 79 zł i dobierz wybrany lakier hybrydowy za 1 zł. Szczegóły w punkcie sprzedaży NEONAIL.

1 lutego 2024

Jeśli jeszcze nie masz pomysłu na walentynkowy prezent – świetnie trafiłeś! To właśnie biżuteria najpiękniej oddaje emocje i wyraża uczucia do bliskiej osoby, niczym romantyczny, miłosny list! Na stoisku Vezzi zaskoczą Cię nie tylko wyjątkowe walentynkowe rabaty, ale także mnóstwo modeli, wzorów i kolorów. Znajdziesz tu bogaty wybór biżuterii z motywem serca, nieskończoności, kwiatów czy koniczynki. A może postawisz na naszyjnik z uroczą literką, zaczynającą imię wybranki? Czekają na Ciebie wisiorki, pierścionki, bransoletki i kolczyki z kryształkami, naturalnymi kamieniami i perełkami, ażurowe i subtelne, a także bardziej wyraziste i pełne charakteru. Z pewnością znajdziesz tu wymarzony prezent dla swojej „walentynki”.

Zapraszamy na nasze stoisko – gwarantujemy, że biżuteria Vezzi skradnie Twoje serce i uszczęśliwi ukochaną!

Nie przegap wyjątkowej, walentynkowej promocji! Reguły są łatwe: zyskaj zniżkę 40% przy zakupie 1 przedmiotu. Otrzymaj aż 45% rabatu przy kupnie 2 produktów. Ciesz się największą zniżką – 50% przy zakupie 3 artykułów i więcej!

1 lutego 2024

Przełam lody z wygodnymi butami na płaskiej podeszwie. Na sportowo, czy elegancko – Deichmann sprosta każdym oczekiwaniom.

29 stycznia 2024

Podaruj radość swojej drugiej połówce i zrób zakupy w naszych sklepach.

Już teraz czeka na Ciebie ekstra rabat 15% na torebki i plecaki damskie oraz portfele przy zakupach za min. 299,90 zł.

Oferta obowiązuje w dniach 29.01-12.02.2024

Szczegóły w salonie.

www.wittchen.com

26 stycznia 2024

Przy zakupie 1-2 sztuk modeli z kategorii góry i doły obowiązuje rabat 30% na każdą sztukę. Przy zakupie 3 sztuk modeli z kategorii góry i doły obowiązuje rabat 40% na każdą sztukę. Przy zakupie 4 sztuk i więcej modeli z kategorii góry i doły obowiązuje rabat 50% na każdą sztukę. Modele można dowolnie łączyć.

24 stycznia 2024

Dodatkowy rabat -15% przy zakupie 2 sztuk odzieży i więcej z kolekcji jesień –zima.

*Rabat łączy się z przeceną .

24 stycznia 2024

Final Sale w House – największe obniżki zaczynają się teraz! Wpadaj do salonów stacjonarnych i upoluj najlepsze okazje, zanim wyprzedzą Cię inni 🔥

24 stycznia 2024

Światłowód jakości Orange.

Wybierz ultraszybki Internet za dodatkowe 35zł/mies. Szczegóły w salonie Orange na terenie centrum handlowego.

Zapraszamy!

24 stycznia 2024

Już dziś odkryj walentynkowe propozycje od W.KRUK, w tym nową kolekcję CZUŁOŚĆ oraz specjalne promocje na biżuterię, akcesoria i zegarki.

Promocje walentynkowe skierowane są do obecnych i nowych Członków Klubu dla Przyjaciół W.KRUK i obowiązują do 18.02.2024.

24 stycznia 2024

W home&you trwa promocja Druga Rzecz -50%! Skorzystaj z okazji i przygotuj swoje wnętrze na nowy sezon. Promocja obowiązuje w salonach sprzedaży do 28.01 (niedziela handlowa) i na home-you.com.

23 stycznia 2024

Karnawałowe szaleństwo w NEONAIL! Rabat -30% przy zakupach za minimum 99 zł. Szczegóły w punkcie sprzedaży NEONAIL.

23 stycznia 2024
22 stycznia 2024

Finał wielkiej wyprzedaży w SWISS! Zegarki nawet do -70%!

Znajdź idealny model dla siebie lub bliskiej osoby.

Sprawdź naszą ofertę w butiku SWISS lub na https://www.swiss.com.pl/pl/outlet

22 stycznia 2024

Brązowe śniegowce z futerkiem najlepszym wyborem na czas ferii. Jeden kolor, wiele możliwości w sklepach obuwniczych Deichmann.

22 stycznia 2024

Skórzane obuwie i torebki już od 149zł

Pogłębiamy wyprzedaż w salonach WOJAS i na www.wojas.pl/sms.

Z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

22 stycznia 2024

Likwidacja kolekcji zimowej! Tylko teraz przeceny do –50%, a do tego ekstra –20% na wszystkie buty zimowe, botki, trzewiki, kozaki, przy zakupach za minimum 149 zł.
Kupuj taniej w sklepach, aplikacji i na ccc.eu. Oferta obowiązuje do 11.02. Szczegóły promocji w regulaminie przy kasie i na ccc.eu.

22 stycznia 2024

Startujemy już w sobotę 27 stycznia o godzinie 12:00!
Na rozpoczęcie 32. Finału WOŚP w Mazovii szykujemy powitanie gości przez Prezydenta Miasta Płocka – Andrzeja Nowakowskiego oraz Szefową Sztabu – Litosławę Koper. Na naszej scenie przy wejściu głównym czekać będzie na Was dużo atrakcji. W programie m.in.:
– Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”
– Aukcje prac plastycznych pracowni eMDeKuś i MDK – opiekun: Katarzyna Adamczyk
– Występ wokalny Grupy wokalno-aktorskiej MDK – opiekunka: Marta Głowacka Szmyd
– Studio Piosenki – występ wokalny – opieka artystyczna: Włodzimierz Szpotański
– Zespół Tańca Ludowego Mazovia PW Płock – opiekunka artystyczna: Małgorzata Grabowska – Panek
– Grupa wokalna Sing Your Song – opiekunka artystyczna: Katarzyna Pilichowska
– Zespół muzyczny Work in progress – opiekun: Włodzimierz Szpotański
– Pokazy judo

Uwaga! również w handlową niedzielę 28 stycznia spotkacie w naszej galerii wolontariuszy z puszkami WOŚP.

22 stycznia 2024

Wybierasz się na ferie lub w pełną magii zimową podróż? Rozpocznij swoją przygodę z walizkami WITTCHEN !
Kup jedną walizkę, a na drugą oraz każdą kolejną otrzymasz aż 15% dodatkowej zniżki.
Oferta obowiązuję w dniach 22.01-25.02
Szczegóły w salonie.
www.wittchen.com

16 stycznia 2024

Za miłość i troskę, mądrość i doświadczenie, opiekę i pomoc, wsparcie każdego dnia i smakołyki kuchni domowej. Z okazji ich święta podaruj swoim dziadkom zaproszenie do świata mody CCC. Wybierz Kartę Podarunkową CCC x HalfPrice, wyjątkowy upominek dla wyjątkowych osób.

16 stycznia 2024

Upoluj dodatkowy rabat 15% na cały asortyment przy zakupach za min. 229,90 zł. Wielkie okazje tylko w dniach 16-18.01. Szczegóły w salonie. www.wittchen.com

15 stycznia 2024

Zaskocz zimę z czerwonymi sneakersami! W ofercie również modne obuwie męskie i klasyczne brązowe botki z klamrami. Szałowy wybór w Deichmann na wyciągnięcie ręki!

15 stycznia 2024

Nie masz jeszcze planu na ferie zimowe dla swojego dziecka?

Śpieszymy Wam z pomocą! Fikołkowe ferie z Galerią Mazovia na hasło „Ferie z Galerią Mazovia” aż 100zł rabatu 😊

Zapisz swoją pociechę na Najlepsze Półkolonie w fikolki.pl/polkolonie/

I turnus – 15-19.01

II turnus – 22-26.01

12 stycznia 2024

SALE spodnie -30% – wybrane modele spodni z rabatem 30%. Promocja nie łączy się z innymi  promocjami.
SALE góry -30% – wybrane modele produktów z kategorii góry z rabatem 30%.  Promocja nie łączy się z innymi  promocjami.

12 stycznia 2024

Marka BARTEK, dostępna w salonach Wojas przedstawia najnowszą kolekcję obuwia dziecięcego BARTEK Soft, która zmieniła standardy komfortu i jakości. Dzięki innowacyjnej technologii, buty oferują niezrównane walory: są niezwykle miękkie, lekkie i elastyczne, pozwalając małym stopom na swobodne wykonywanie naturalnych ruchów.

Zespół specjalistów firmy BARTEK poświęcił wiele czasu na doskonałe dopracowanie każdego detalu, korzystając z najwyższej jakości skóry naturalnej oraz projektując buty z wysokimi i szerokimi czubkami, które dają pełną swobodę ruchu paluszków. Ponadto, dzięki zastosowaniu innowacyjnej membrany BRTKtex, buty te są wodoodporne, zapewniając, że dzieci mogą bawić się w każdych warunkach, a ich stopy pozostaną zawsze suche.

Najnowsza linia Soft posiada również szereg innych walorów podnoszących jej wartość, takich jak:

– odblaski  – zwiększające bezpieczeństwo dziecka na drodze po zmierzchu;

– antypoślizgowe urzeźbienie;

– zapięcie na rzep – dające możliwość optymalnego dopasowania buta do różnej tęgości stopy;

– odpowiednia ukształtowaną zakładka – utrzymująca piętę w odpowiednim dla niej położeniu wspomagającym prawidłowe ustawienie pięty;

 

Zapraszamy do odwiedzenia salonu WOJAS i skorzystania z najnowszej oferty marki BARTEK. Zapraszamy!

12 stycznia 2024

Od modnych toreb na co dzień i specjalne okazje po zimowe akcesoria – w salonach CCC znajdziesz produkty dobrych marek, które pozwolą Ci błyszczeć każdego dnia! Teraz możesz kupić je aż 40% taniej! Zrób zakupy za minimum 89 zł i odbierz 40% rabatu na wszystkie torby i zimowe akcesoria. Tylko do 31 stycznia. Regulamin przy kasie i na ccc.eu

12 stycznia 2024

Poznaj sposób na udane zakupy w salonach CCC! Za każde wydane 250 zł otrzymaj 50 zł zwrotu na Kartę Podarunkową do wykorzystania w sklepach CCC i HalfPrice! Kupuj nowe kolekcje butów i torebek dobrych marek w świetnych cenach do 21.01. Szczegóły w regulaminie przy kasie i na ccc.eu

10 stycznia 2024

Pogłębiamy wyprzedaż! Kolejny etap Winter Sale aż do -50%.
Kup wymarzony zegarek w wyjątkowej cenie!

Sprawdź naszą ofertę w butiku SWISS lub na swiss.com.pl

10 stycznia 2024

W House zaczynamy kolejny etap wyprzedaży! Czeka na Ciebie jeszcze więcej przecenionych produktów w ekstra cenach. Wpadaj do salonów 🔥

9 stycznia 2024

Zanurz się w magiczną aurę zimy, otulony ciepłem i stylowym designem dzięki butom od marki Deichmann!

9 stycznia 2024

Odkryj magię kolorów z NEONAIL! Kup trzy lakiery i dobierz dwa kolejne za 2 zł! Już od 22.59 zł/szt. Szczegóły w punkcie sprzedaży NEONAIL.

8 stycznia 2024

Nowe modele, jeszcze większe obniżki cen. Skorzystaj z okazji. Szczegóły w salonach i na www.kazar.com.

5 stycznia 2024

Wybraną biżuterię, akcesoria i zegarki znajdziesz teraz w okazyjnych cenach w salonach W.KRUK.

5 stycznia 2024

Wyprzedażowe okazje nawet 700zł taniej. Szczegóły w salonie Orange na terenie centrum handlowego.

Zapraszamy!

3 stycznia 2024

Zimowe okazje z NEONAIL! Rabaty na wybrane produkty nawet do -60%. Szczegóły w punkcie sprzedaży NEONAIL.

 

3 stycznia 2024

Sale do -50% w salonach House wystartował! Znajdź zimowe niezbędniki i wiele więcej w extra cenach. Nie przegap 🔥

3 stycznia 2024

Zima nie oznacza rezygnacji z elegancji! Zimowe buty Deichmann łączą w sobie najnowsze trendy ze szczególną dbałością o ciepło i wygodę. Stawiaj na styl, nawet gdy temperatura spada!

3 stycznia 2024

Skorzystaj z Wyprzedaży i uzupełnij swoją garderobę!

Odkryj niepowtarzalne stylizacje, które podkreślą Twoją indywidualność – teraz dostępne z atrakcyjnymi rabatami!

 

28 grudnia 2023

Szukasz okazji na prezent dla siebie lub innych? No to w CCC dajemy Ci –40% na WSZYSTKIE torby, plecaki i walizki przy zakupach za min. 99 zł. A do tego trwa wyprzedaż obuwia aż do -50%. Akcja trwa do 15 stycznia. Regulamin przy kasie i na ccc.eu.

28 grudnia 2023

Kupuj botki, trzewiki i kozaki, także z wyprzedaży z 20% rabatem przy zakupach za minimum 149 złotych. Tylko do 8 stycznia. A do tego trwa wyprzedaż obuwia aż do -50%. Regulamin promocji dostępny przy kasie i na ccc.eu

28 grudnia 2023

Zapraszamy na wyprzedaż do sklepu Stradivarius.

28 grudnia 2023

Zimowe szaleństwo zakupowe w butikach SWISS rozpoczęte!

Przygotowaliśmy dla Was niepowtarzalne promocje!

Nie przegap takiej okazji!

Sprawdź naszą ofertę w butiku SWISS lub na swiss.com.pl

27 grudnia 2023

Winter SALE – ruszyła zimowa wyprzedaż! Upoluj przeceny na  torebki, buty, odzież, dodatki i wiele innych! A na podróżników czekają atrakcyjne zniżki na walizki – ferie już wkrótce.
Szczegóły w salonie
www.wittchen.com

27 grudnia 2023

Sale do -50% w salonach House wystartował! Znajdź zimowe niezbędniki i wiele więcej w extra cenach. Nie przegap 🔥

27 grudnia 2023

Wybrane produkty z kategorii góry i spodnie z rabatem 30%.
*Promocja z kategorii góry nie obejmuje produktów basic.
*Promocja z kategorii spodnie nie łączy się z innymi promocjami.

27 grudnia 2023

Zapraszamy na wyprzedaż do salonu ZARA.

27 grudnia 2023

Zapraszamy na wyprzedaż do sklepu BERSHKA.

22 grudnia 2023

Glam your look z NEONAIL! Promocja na produkty z błyskiem! Kup 3 produkty objęte promocją a najtańszy z nich otrzymasz za 1 zł/szt. Szczegóły w punkcie sprzedaży NEONAIL.

22 grudnia 2023

Wyprzedaż do -50% w CCC, a do świąt extra 10% na WSZYSTKIE buty! Największy wybór obuwia, torebek i akcesoriów, w tym świątecznych inspiracji dla całej Rodziny! Tylko w CCC przy zakupach za minimum 149 zł! Oferta obowiązuje do 23.12.2023. Regulamin dostępny przy kasie i na ccc.eu

22 grudnia 2023

Wyprzedaż wystartowała! W salonie New Balance wybrane produkty przecenione nawet do -40%!
Zapraszamy na zakupy!

18 grudnia 2023

Subtelna elegancja w postaci klasycznych botków a może imponujące, czarne kozaki ze sznurowaniem? Tej zimy Deichmann zaskakuje swoją szeroką ofertą. Zajrzyj do sklepów stacjonarnych lub na www.deichmann.com, by wybrać swój ulubiony model.

18 grudnia 2023

Świąteczne HAPPY DAYS – EKSTRA rabat 20% na cały asortyment przy zakupach za min. 259,90 zł. Oferta promocyjna wyłącznie od 18 do 19 grudnia.
Szczegóły w salonie: www.wittchen.com

18 grudnia 2023

Drugi tańszy produkt z kategorii góry i doły z rabatem 50%. Produkty można dowolnie łączyć.

18 grudnia 2023

Szukasz okazji na prezent dla siebie lub innych? No to w CCC dajemy Ci –40% na WSZYSTKIE torby, plecaki i walizki przy zakupach za min. 119 zł  A do tego trwa wyprzedaż obuwia aż do -50%. Akcja trwa do 24 grudnia. Regulamin przy kasie i na ccc.eu.

15 grudnia 2023

Wpadaj do salonów po extra rabat:  -20%  na całą kolekcję przy zakupie min. 2 produktów. Promocja trwa do 17.12 – nie zwlekaj! Szczegóły promocji dostępne przy kasie.

15 grudnia 2023

-20% w sklepie New Balance. Rabat przy zakupach od 500zł. Akcja w dniach 15-17.12.2023 roku. Zapraszamy!

13 grudnia 2023

W sercu naszej marki sztuka jest jak pulsujący rytm, a kolekcja Tamara Łempicka x Lavard jest jej melodyjnym akcentem w stylu ART DECO. Kolekcja dla kobiet to oda kobiecości, gdzie intensywna czerwień, inspirowana „Portretem Pani Bush”, maluje obraz siły i niezależności. Dla niego – wełniany płaszcz pełen stylu, podobny do tego na niedokończonym obrazie przedstawiającym Tadeusza Łempickiego. Uzupełnienie kolekcji stanowią chusty, t-shirty i bluzy.

Podążając śladami sztuki, prezentujemy kolekcję oddającą hołd twórczości Tamary Łempickiej. Monochromatyczna paleta ubrań emanuje klasyką, podczas gdy świetliste, czyste i żywe barwy (tak lubiane przez Artystkę) nadają szczególnego charakteru. W kolekcji dla kobiet, na szczególną uwagę zasługuje czerwona marynarka o mocno zarysowanych ramionach i kubicznym kształcie, gdzie główną inspiracją był obraz kobiety w czerwieni, czyli “Portret Pani Bush”. W kolekcji oprócz wełnianych tkanin z renomowanych tkalni takich jak Vittale Barberis Canonico czy Marzotto pojawiają się tkaniny jedwabne i satyny, tak bardzo charakterystyczne dla czasów, w których żyła artystka, ale też często widocznych na misternych drapowaniach widniejących na płótnach Łempickiej. Szerokie spektrum obrazów artystki zainspirowało do stworzenia kilku jedwabnych chust do noszenia na szyi czy głowie.

W kolekcji dla mężczyzn specjalne miejsce zajmuje wełniany płaszcz nawiązujący do tego, który możemy oglądać na niedokończonym obrazie przedstawiającym Tadeusza Łempickiego „Portret mężczyzny”. Wieczorowy charakter stylizacji kolekcji podkreślony jest poprzez nowoczesną wersję smokingu z koszulą i charakterystycznym srebrnym pinem w kołnierzu.

Na uwagę zasługuje także garnitur uszyty z wełnianej flaneli w prążek w wersji dla kobiet i
mężczyzn, nawiązujący do stylistyki lat 20-tych.

W wybranych produktach z kolekcji znajduje się żakardowa wszywka z obrazem artystki wraz z jej podpisem. Uzupełnieniem kolekcji są t-shirty i bluzy, na których znajduje się collage z obrazów artystki lub jej podpis.

Kolekcja dostępna jest w wybranych sklepach stacjonarnych i online www.lavard.pl

Prawa do twórczości Tamary Łempickiej:
© Tamara de Lempicka Estate LLC

13 grudnia 2023

Chcesz wygrać słuchawki Air Pods Pro II lub spotkać się ze Świętym Mikołajem? A może chcesz wiedzieć jak to możliwe, że Mikołaj w ciągu jednej nocy jest w stanie odwiedzić wszystkie dzieci na całym świcie? Jeśli tak, koniecznie w ten weekend powinieneś odwiedzić Galerię Mazovia.

Zapraszamy na niezwykłe wydarzenie „Galeria Mazovia na ekologicznej trasie Świętego Mikołaja”, które odbędzie się w dniach 15-17 grudnia. To będzie niezapomniany weekend pełen atrakcji dla całej rodziny!
Organizatorzy przygotowali wiele ciekawych aktywności, które z pewnością umilą czas Waszym pociechom. Przez cały weekend dostępna będzie kreatywna strefa, w której każde dziecko będzie mogło własnoręcznie przygotować kartkę świąteczną dla Świętego Mikołaja. To doskonała okazja, aby wykorzystać swoją wyobraźnię i stworzyć unikalny prezent dla Mikołaja.
W sobotę dodatkowo czekała będzie na Was również słodka niespodzianka – wata cukrowa! Ponadto, nie zabrakuje u nas konkursów z nagrodami. W niedzielę natomiast, oprócz strefy kreatywnej, będziecie mieli okazję spotkać się z gościem specjalnym – Świętym Mikołajem!
A to jeszcze nie wszystko! Każde dziecko, które podczas wydarzenia narysuje lub przyniesie do Galerii Mazovia kartkę świąteczną dla Świętego Mikołaja i wrzuci ją do specjalnej skrzynki na kartki, będzie miało szansę wziąć udział w naszym konkursie. Do wygrania są naprawdę cenne nagrody, takie jak słuchawki Air Pods Pro II, gry planszowe Monopoly Płock czy karty podarunkowe do Galerii Mazovia. Aby wziąć udział w konkursie, pamiętajcie o podaniu na odwrocie kartki: imienia i nazwiska i wieku autora kartki, oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu.
Nie możecie przegapić tego magicznego weekendu! Świąteczna strefa będzie dostępna w piątek od godziny 13:00 do 18:00 oraz w sobotę i niedzielę od godziny 10:00 do 18:00.

Przybywajcie i spędźcie ten czas w wyjątkowym towarzystwie.

13 grudnia 2023
13 grudnia 2023
11 grudnia 2023

Odkryj niezwykłe zestawy prezentowe SWISS! 🎁🌟 Dla miłośników zegarków i biżuterii przygotowaliśmy wyjątkowe zestawy z rabatem -12%!
Teraz możesz podarować luksus i styl w jednym opakowaniu. Zaskocz bliskich oryginalnym prezentem, który ich zachwyci i podkreśli unikalny styl.

11 grudnia 2023

W Time Trend kupisz prezent korzystniej! Startujemy z akcją podwójne rabaty na prezent. Specjalnie dla użytkowników naszej aplikacji Time To Riff podwajamy rabaty wynikające z poziomu uczestnictwa. Rabaty, jakie oferujemy, wynoszą od 10 do 20%! Podwójne rabaty łączą się z innymi promocjami. Podaruj prezent sobie lub bliskim.

11 grudnia 2023
8 grudnia 2023

Wyprzedaż do –50% w CCC! Tysiące produktów w obniżonych cenach! Kupuj taniej buty i dodatki ulubionych i nowych marek!  Oferta obowiązuje do 28 stycznia lub do wyczerpania zapasów. Kupuj w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.

8 grudnia 2023

Drugi tańszy produkt z kategorii góry i doły z rabatem 50%. Produkty można dowolnie łączyć.

 

6 grudnia 2023

Odkryj magię świąt razem z nami! Wybierz kartę podarunkową MOHITO i podaruj bliskim coś wyjątkowego 🎁💖

6 grudnia 2023

Zatroszcz się o prezenty dla swoich najbliższych –  w salonie Coral Travel Poland mają dla Ciebie idealną propozycję!

Podaruj swoim bliskim BON WAKACYJNY na niezapomniane wakacje, a zyskasz pewność, że spędzą wspaniale czas, odpoczną od codziennego zgiełku i wrócą z urlopu pełni energii!

4 grudnia 2023

Zimowe stylizacje z NEONAIL. Kup 5 lakierów a dwa najtańsze z nich otrzymasz za 1 zł/szt. Szczegóły w punkcie sprzedaży NEONAIL.

4 grudnia 2023

Eleganckie kozaki na szpilce, awangardowe białe botki czy rockowa propozycja z klamrami? To wszystko dostępne w sklepach stacjonarnych Deichmann i na www.deichmann.com.

4 grudnia 2023

Świąteczny KIERMASZ! Podaruj eleganckie prezenty dla swoich bliskich. Wysokie rabaty na portfele, rękawiczki, torebki i wiele innych idealnych na prezent. Dodatkowo za zakupy za minimum 499.90 zł odbierz prezent za 1zł.

Oferta obowiązuje w dniach 4-13.12.2023.

Szczegóły w salonie.

www.wittchen.com

1 grudnia 2023

Szukasz mikołajkowego prezentu? W tym roku postaw wszystko na jedną, wyjątkową Kartę Podarunkową CCC x HalfPrice! To wybór, który ucieszy miłośników niegraniczonych możliwości! Upominek dla bliskiej osoby, a dla Ciebie bonus! Tylko do 6 grudnia kupując kartę podarunkową za min. 100 zł otrzymasz  kartę rabatową 20% na jeden nieprzeceniony produkt do wykorzystania na kolejne zakupy w sklepach stacjonarnych. Udanych zakupów!   Regulamin promocji dostępny przy kasie lub na stronie www.ccc.eu

1 grudnia 2023
29 listopada 2023

Z myślą o naszych Najmłodszych przygotowaliśmy coś specjalnego z okazji zbliżających się Mikołajkek!
– 15% na wybrane modele dziecięcych zegarków. Podaruj swojemu dziecku wyjątkowy prezent.
Promocja trwa do 6 grudnia!
Zapoznaj się z pełną ofertą w butiku SWISS lub na swiss.com.pl

29 listopada 2023

Zimowe stylizacje z NEONAIL. Dwa lakiery w cenie 2 zł, przy zakupach za min. 119 zł. Szczegóły w punkcie sprzedaży NEONAIL.

29 listopada 2023

Zima nadchodzi, nie zwlekaj z wyborem ciepłych i wygodnych butów! Sprawdź nowe kolekcje dobrych marek i w świetnych cenach! Obecnie masz najszerszy wybór modeli, a dodatkowo do 6 grudnia  mamy dla Ciebie prezent – do każdego zakupu powyżej 250 zł, dajemy Ci 50 zł na kartę podarunkową, którą wykorzystasz na swoje świąteczne zakupy w CCC i HalfPrice. Szczegóły w regulaminie promocji dostępnym przy kasie lub na ccc.eu

29 listopada 2023

Całe mnóstwo prezentowych inspiracji w WITTCHEN! Torebki, portfele, paski, akcesoria zimowe w cenach już od 99,90 zł. Nie zwlekaj i odwiedź nasz salon już dziś!

Oferta obowiązuje w dniach 28.11-2.12.2023

www.wittchen.com

29 listopada 2023

Klubowiczu! Mamy dla Ciebie coś naprawdę wyjątkowego! -40% na wszystkie torebki, plecaki  i walizki tylko do 6 grudnia. Zrób zakupy za minimum 119 zł i otrzymaj aż 40% rabatu na najmodniejsze torby. Nie jesteś jeszcze klubowiczem? Dołącz już dziś i skorzystaj z oferty ! Z CCC zawsze zyskujesz! Szczegóły w regulaminie promocji dostępnym przy kasie lub na ccc.eu

29 listopada 2023

Zimowe chłody zbliżają się wielkimi krokami. Deichmann ma dla Ciebie najlepszą obronę – stylowe i ciepłe buty!

29 listopada 2023

Jak co roku Karczma pod Strzechą oferuje swoje pyszne domowe przysmaki na świąteczny stół. W tym roku proponujemy klasyczne smaki i kilka nowości. Zapraszamy do składania zamówień!

29 listopada 2023

Cała kolekcja jesień-zima -50% przy zakupach za min. 100 złotych.

*Oferta obowiązuje do odwołania. Promocje nie łączą się. Nie dotyczy mid season sale.

29 listopada 2023

BARTEK SOFT LINE – Nowość w ofercie salonów Wojas

Nowa kolekcja BARTEK Soft, zmieniła standardy komfortu i jakości. Dzięki innowacyjnej technologii, buty oferują niezrównane walory: są niezwykle miękkie, lekkie i elastyczne, pozwalając małym stopom na swobodne wykonywanie naturalnych ruchów.

Zespół specjalistów z firmy BARTEK poświęcił wiele czasu na doskonałe dopracowanie każdego detalu, korzystając z najwyższej jakości skóry naturalnej oraz projektując buty z wysokimi i szerokimi czubkami, które dają pełną swobodę ruchu paluszków. Ponadto, dzięki zastosowaniu innowacyjnej membrany BRTKtex, buty te są wodoodporne, zapewniając, że dzieci mogą bawić się w każdych warunkach, a ich stopy pozostaną zawsze suche.

Najnowsza linia SOFT posiada również szereg innych walorów podnoszących jej wartość, takich jak:

– odblaski  – zwiększające bezpieczeństwo dziecka na drodze po zmierzchu;

– antypoślizgowe urzeźbienie;

– zapięcie na rzep – dające możliwość optymalnego dopasowania buta do różnej tęgości stopy;

– odpowiednia ukształtowaną zakładka – utrzymująca piętę w odpowiednim dla niej położeniu wspomagającym prawidłowe ustawienie pięty;

Linia BARTEK Soft dostępna jest w dwóch wersjach: z ociepleniem z naturalnej wełny oraz wersji bez ocieplenia, aby sprostać różnorodnym potrzebom małych klientów.

Zapraszamy do odwiedzenia salonu WOJAS i skorzystania z najnowszej oferty marki BARTEK. Zapraszamy!

27 listopada 2023

Drugi tańszy produkt z kategorii góry i doły z rabatem 50%. Produkty można dowolnie łączyć.

24 listopada 2023

Akcja -30% obejmuje asortyment nieprzeceniony, tylko przy zakupach za minimum 99 zł i obowiązuje tylko na buty, torebki i plecaki marek własnych.
*W akcję nie są włączone produkty adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers, Reebok, New Balance.

24 listopada 2023

Spraw sobie Orange Światłowód i odbierz paczkę prezentów .

Najlepsza pora na przejście do Orange. Spraw sobie Orange Światłowód i odbierz paczkę prezentów. Szczegóły w salonie Orange na terenie centrum handlowego.

Zapraszamy!