6 września 2023

Po raz kolejny mieszkanki i mieszkańcy Płocka zdecydują na co przeznaczyć część pieniędzy z przyszłorocznego budżetu miasta. Wybierać będzie można spośród 52 projektów: 18 ogólnomiejskich i 34 osiedlowych. Podobnie jak w latach ubiegłych propozycje skierowane są do wszystkich grup wiekowych i dotyczą wielu obszarów tematycznych: remontu dróg, modernizacji placów zabaw, tworzenia nowych przestrzeni do rekreacji, doposażenia placówek oświatowych, organizacji festynów, imprez kulturalnych czy też zajęć sportowych.

9 września zapraszamy do Galerii Mazovia, gdzie w godzinach 12:00-16:00 będzie można oddać swój głos osobiście. Stoisko urzędu do głosowania znajdą Państwo na Poziomie 0; wejście główne przy fontannie.

Głosowanie potrwa od 6 do 19 września:

  • internetowo na stronie mojemiasto.plock.eu, po założeniu konta w systemie obsługi Budżetu Obywatelskiego Płocka, gdzie należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr PESEL oraz nr telefonu (jeden nr telefonu i jeden adres e-mail przypisane są tylko do jednego użytkownika konta).
  • bezpośrednio w punktach do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL. Szczegółowy harmonogram głosowania na osiedlach dostępny na stronie mojemiasto.plock.eu. Stały punkt do głosowania funkcjonować będzie w Urzędzie Miasta Płocka przy ul. Synagogalnej 4 (Centrum ds. Organizacji Pozarządowych) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

Dzieci poniżej 13 lat muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na udział w głosowaniu. Osoby niezameldowane w Płocku mogą głosować wyłącznie w wyznaczonych punktach do głosowania po wypełnieniu oświadczenia o zamieszkaniu na terenie miasta. Formularze dostępne w punktach do głosowania i na stronie www.mojemiasto.plock.eu.

Zasady głosowania:

  • głosować może każdy mieszkaniec Płocka, niezależnie od wieku,
  • można głosować tylko raz, oddając maksymalnie 2 głosy: na jeden projekt z listy ogólnomiejskiej i na jeden projekt z listy osiedlowej,
  • głosować można tylko raz za pomocą jednej z dostępnych form głosowania,
  • głosować można na projekt z dowolnego osiedla.

Wyniki głosowania poznamy do 30 września.

Zachęcamy do zapoznania się z projektami i głosowania!