22 listopada 2022

Od 17 października br. wprowadzona została zmiana zasad parkowania na terenie parkingu podziemnego w Galerii Mazovia oraz parkingów zewnętrznych centrum handlowego. Zmiany mają na celu podwyższenie komfortu klientów Galerii Mazovia i zapewnienie im jak największej dostępności miejsc parkingowych. Od 17 października pierwsze dwie godziny postoju na parkingach Galerii Mazovia są bezpłatne, a za trzecią i każdą kolejną rozpoczętą godzinę pobierana będzie opłata w wysokości 3 zł.   

Modyfikacja zasad parkowania jest wynikiem sytuacji, w której osoby niekorzystające z oferty Mazovii, zajmowały miejsca przeznaczone dla klientów. Powodowało to wydłużenie czasu znalezienia miejsca parkingowego, a w efekcie obniżenie komfortu korzystania z parkingu lub rezygnację z dokonywania zakupów, szczególnie w godzinach szczytu. Celem wprowadzonych zmian jest – przede wszystkim – zapewnienie klientom Galerii jak największej dostępności miejsc parkingowych i optymalnej rotacji zaparkowanych pojazdów – mówi Izabela Tucholska-Oleszczuk, Dyrektor Galerii Mazovia. 

Dla wszystkich klientów Galerii Mazovia przewidziano aż 2 godziny bezpłatnego parkowania. Opłata za parking będzie pobierana od poniedziałku do niedzieli (z wyłączeniem niedziel niehandlowych), od trzeciej rozpoczętej godziny parkowania. System zastosowany w Galerii Mazovia znany jest płocczanom z miejskiej strefy parkingowej. Oznacza to, że za postój opłatę należy uiścić w parkometrach „z góry” za zaplanowany czas postoju.  

W jaki sposób uiścić opłatę za parking?  

Pobór opłat będzie się odbywał w 7 parkometrach zlokalizowanych na terenie parkingu podziemnego i parkingów zewnętrznych. Opłaty będą pobierane od każdego użytkownika parkingu, który przekroczy dobowy, dwugodzinny limit bezpłatnego parkowania (niezależnie od dnia tygodnia, z wyłączeniem niedziel bez handlu). Opłata parkingowa będzie należna dopiero od trzeciej godziny parkowania.  

Płatności za parking klienci będą mogli dokonać w kasach – parkometrach – zlokalizowanych dogodnie na terenie parkingu, głównie w pobliżu wejść do galerii. Opłatę będzie można uiścić gotówką, kartą lub poprzez aplikację City Park App. Do dokonania płatności konieczne będzie podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.