Wielki turniej FIFA 2015 w Galerii MAZOVIA

29 listopada 2014 zapraszamy na Wielki Turniej FIFA 2015. Do wygrania super nagrody, a wśród nich:

I miejsce: Telewizor LED Full HD 40 cali
II miejsce: Konsola WII z 2 kontrolerami
III miejsce: Pad lub Gra Fifa 15 na dowolną konsolę lub pc

Zapisy: osobiście w siedzibie Pro-Fun Centrum Gier, mailowo: sklep@profun.com.pl, telefonicznie: 533 500 907 lub za pośrednictwem profilu facebook: www.facebook.com/profuncentrum

 

Regulamin Turnieju:
§ 1
INFORMACJE OGÓLNE
1.Organizatorem turnieju jest Pro-Fun Centrum Gier i Galeria Mazovia ul. Wyszogrodzka 127, 09-410 Płock
2.Turniej Gier odbywa się 29.11.2014 w Galerii Mazovia przy fontannie
3.Zmagania turniejowe będą się odbywały na konsoli Playstation 3, Playstation 4 oraz grze FIFA 15.
4.Turniej jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5.Turniej nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540).
6. Regulamin Turnieju dostępny jest w siedzibie Organizatora
7.Uczestnik Turnieju (zwany dalej Uczestnikiem) ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych.
§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU
1.Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest wpisanie się na listę uczestników, która będzie udostępniona w siedzibie Pro-Fun Centrum Gier w Galerii Mazovia oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
2.Udział w turnieju może wziąć każda osoba, która zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.
3. Zapisów można dokonać:
– osobiście w siedzibie Pro-Fun Centrum Gier, mailowo: sklep@profun.com.pl, telefonicznie: 533 500 907 lub za pośrednictwem profilu facebook: www.facebook.com/profuncentrum ,
4.Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 4 otrzymają nagrody
§3
ZASADY TURNIEJU
1.Rozgrywki będą przebiegały w systemie single elimination (przegrany odpada) w grupach polegającym na bezpośrednich
pojedynkach uczestników. Pierwszy gracz zapisany na listę gra z ostatnim, drugi gra z przedostatnim itd.
2.Każdy gracz gra swoją drużyną bądź reprezentacją.
3. Zawodnicy zostaną podzieleni na 6 grup na poszczególne godziny: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 i 16:00.
4. Zwycięzcy grup przejdą do finałów, które zostaną rozegrane o godz. 17.00 (zasady zostaną ustalone w trakcie turnieju)
5.W przypadku remisu następują rzuty karne. Wygrywa gracz, który jako pierwszy w rundzie uzyska przewagę.
6.Mecz który zostanie przerwany z przyczyn leżących po stronie organizatora będzie bezzwłocznie powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu przewidzianym dla danej tury.
7.W jakichkolwiek sytuacjach spornych dotyczących pojedynku decydujące słowo posiada osoba koordynująca turniej.
8.W przypadku wystąpienia problemów technicznych należy zgłaszać się do koordynatora imprezy
9.Uczestnik ma prawo zrezygnować z turnieju w trakcie jego trwania. Rezygnacja jest równoznaczna z walkowerem (wynik 3:0) oraz zakończeniem uczestnictwa w dalszych rozgrywkach.
10.W przypadku niestosowania się do zasad określonych w regulaminie następuje dyskwalifikacja uczestnika.
§4 NAGRODY
1.Za zajęcie trzech pierwszych miejsc organizator przewidział następujące nagrody:
I miejsce: Telewizor LED Full HD 40 cali
II miejsce: Konsola WII z 2 kontrolerami
IIImiejsce: Pad lub Gra Fifa 15 na dowolną konsolę lub pc
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2014 roku.
2.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny